Rezervačný formulár

OZNAM

11. 7. 2019 bude v našom kostole prebiehať celodenná adorácia.
Srdečne všetkých pozývame k stíšeniu sa v modlitbe a rozjímaní v našom kostole!

Z tohto dôvodu nebudú v tento deň prebiehať turistické sprievody.

Ďakujeme za vaše pochopenie!

X