Bývalé benediktínske opátstvo v Hronskom Beňadiku možno navštíviť individuálne alebo si vopred objednať komentovanú prehliadku s výkladom lektora. Maximálny počet návštevníkov v jednej skupine je 25.

Komplexná prehliadka kláštora zahŕňa komentovanú prehliadku opátskeho kostola a vonkajšieho areálu bývalého benediktínskeho opátstva. Sprístupnené pre návštevníkov sú aj novo zrekonštruované priestory sýpky.

Prehliadka trvá približne 30 minút.

V opátskom kostole bývajú pravidelné bohoslužby, sobáše i krstiny. V týchto časoch môže byť vstup do chrámu obmedzený. Omšový poriadok pre kostol sv. Benedikta opáta a Panny Márie nájdete tu.

Svoju prehliadku si môžete rezervovať tu alebo na telefónnom čísle: +421 910 852 085, kde sa taktiež dozviete informácie o možnosti návštevy väčších skupín nad 20 osôb.

Dôležité upozornenie:
V prípade meškania viac ako 15 minút je vaša objednávka automaticky stornovaná.
Odchod na prehliadku kostola a sýpky je spred kancelárie pokladne.

Tešíme sa na Vás!

Kontaktné informácie

ul. Pod Kláštorom 1
Hronský Beňadik
966 53
Beňadik-043
X