Vstupný portál opátskeho kostola je jedinečný najmä čo sa týka zdobenia, pričom podobných pamiatok na Slovensku veľa nie je. Portál pochádza z obdobia gotiky, z konca 14. storočia. Vo výraznej miere bol doplnený v 19. storočí, keď prebehol celý areál regotizáciou pod vedením Franza Storna a jeho synov. Z tohto obdobia pochádzajú aj sochy Krista a štyroch evanjelistov v ostení. Po tejto obnove nasledovali len lokálne úpravy. Počas výskumu boli tiež objavené aj zvyšky pôvodnej polychrómie, alebo aspoň niektorých zložiek z nej.
Nad dverami sú vyobrazené hlavy starozákonných prorokov, o čom svedčia nielen nápisy, ale aj tzv. frýgické čiapky. Pod nimi stoja okrídlené symboly reprezentujúce štyroch evanjelistov. Ústredným motívom portálu je Kristus, stvárnený vo vzťahu k svetu, ktorému vládne a ktorému žehná. Zvieracie figúry po stranách oblúku, ktoré hryzú výhonky, predstavujú všadeprítomné zlo a jeho zápas s dobrom.
X