Interiér kláštora, miesto pre duchovné cvičenia
29. mája 2018
Objekt sýpky
25. apríla 2018
Vstupný portál opátskeho kostola je jedinečný najmä čo sa týka zdobenia, pričom podobných pamiatok na Slovensku veľa nie je. Portál pochádza z obdobia gotiky, z konca 14. storočia. Vo výraznej miere bol doplnený v 19. storočí, keď prebehol celý areál regotizáciou pod vedením Franza Storna a jeho synov. Z tohto obdobia pochádzajú aj sochy Krista a štyroch evanjelistov v ostení. Po tejto obnove nasledovali len lokálne úpravy. Počas výskumu boli tiež objavené aj zvyšky pôvodnej polychrómie, alebo aspoň niektorých zložiek z nej. Nad dverami sú vyobrazené hlavy starozákonných prorokov, o čom svedčia nielen nápisy, ale aj tzv. frýgické čiapky. Pod nimi stoja okrídlené symboly reprezentujúce štyroch evanjelistov. Ústredným motívom portálu je Kristus, stvárnený vo vzťahu k svetu, ktorému vládne a ktorému žehná. Zvieracie figúry po stranách oblúku, ktoré hryzú výhonky, predstavujú všadeprítomné zlo a jeho zápas s dobrom.
X