Gotický vstupný portál
25. apríla 2018
Kostol sv. Benedikta opáta a Panny Márie
3. marca 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V tretej štvrtine 18. storočia sa západné krídlo prestavalo na dnešnú sýpku. Vznik sýpky v Hronskom Beňadiku súvisel s právom trhu z roku 1680, vďaka ktorému sa v obci konali významné obilné trhy.

Obrovský interiér novovybudovanej sýpky, len jedno podlažie má 800 m2, bol rozčlenený na štyri podlažia drevenou konštrukciou pozostávajúcou z tesársky zdobených pilierov, trámových prievlakov a fošnových podláh. Vo východnom kúte sýpky vznikol dokonca dvojpodlažný byt pre správcu sýpky, prístupný jednak zo sýpky, ale aj z juhovýchodného opátskeho krídla. Sýpka získala tvaroslovie typické pre dobu svojho vzniku, spolu s dekoratívnymi stĺpikmi drevenej konštrukcie. Takýchto príkladov sa zachovalo veľa najmä v Čechách, napríklad sýpka v Slaný. Na našom území je sýpka v Hronskom Beňadiku jedinečná svojou veľkosťou. Bežnými u nás boli maximálne trojpodlažné objekty tohto typu, napríklad v Sv. Antone alebo sýpka v Šahách.

Počas rekonštrukčných prác pod vedením architekta Franza Storna a jeho synov v roku 1881 časť bývalého kláštora spolu so strechou sýpky údajne vyhorela. V sýpke však žiadne stopy po požiari neboli objavené, čo vyvoláva podozrenie, že odstránenie krovu nespôsobil požiar, ale snaha už vtedy sa čo najjednoduchším spôsobom vyhnúť byrokracii pamiatkarskej administratívy.

Fotopríbeh rekonštrukcie sýpky si môžete pozrieť tu.


X