Porovnanie, pred a po rekonštrukcii sýpky
29. mája 2018
X